ลู่วิ่งไฟฟ้า trends fitness สภาพใหม่
-รับน้ำหนักได้. 100 กิโล
-ปรับความเร็ว 16กม./ชม.
-ปรับความชันได้ 15%
-มีโปรแกรมสำเร็จรูป
-มีกดปุ่มลัด
-หน้าจอบอกเวลา ความเร็ว ระยะทาง วัดชีพจรได้
-พับเก็บได้ มีล้อเลือน เคลื่อนย้ายสะดวก